กิจกรรมกีฬาสี-กรีฑาสี โรงเรียนวรานีกูลและโรงเรียนวชิราลัย ประจำปี 2555