กิจกรรมวันงานOPOP (One Person One Product) หนึ่งคนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2555
โรงเรียนวชิราวรานีกูล