โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล

โรงเรียนมาตรฐานสากล ISO 9002
303 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ต. ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทร.(053) 321429 โทรสาร (053) 322512
http//www.varaneegul.ac.th
E-Mail : The_varaneegul@hotmail.com


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น