กระดานข่าว

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล3และอนุบาล2
ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2556

กิจกรรมวัน Bee Day 2012 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556 (คลิกชมภาพบรรยากาศ)

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยม รร.ของ สมศ. ปีการศึกษา 2555 (คลิกชมภาพบรรยากาศ)

กิจกรรมวันงานOPOP วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2556 (คลิกชมภาพบรรยากาศ)

กิจกรรมกีฬาสี-กรีฑาสี โรงเรียนวรานีกูลและโรงเรียนวชิราลัย ปี2555
     (คลิกชมภาพบบรยากาศ)

การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จาก สพฐ.เชียงใหม่ เขต 4 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 (คลิกชมภาพบบรยากาศ)